นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง โปรโมชั่น pg กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพจากผลกระทบโควิด-19 ผ่าน 4 โครงการ ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, กลุ่มเปราะบาง, คนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 โครงการฯ รวม 41.15 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 183,865.5 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 13.55 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,981.1 ล้านบาท
กลุ่มเปราะบาง มีผู้ใช้สิทธิสะสม จำนวน 1.42 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 1,422.6 ล้านบาท
คนละครึ่งเฟส 3 pgslot เครดิตฟรี มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.09 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 161,946.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 82,273.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 79,672.5 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสิทธิที่อยู่ระหว่างการใช้จ่ายกว่า 46,000 ล้านบาท
ยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 90,086 ราย จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 4.89 แสนราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 3,336 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสม 179.7 ล้านบาทโดยมีมูลค่าวงเงินสิทธิ e-Voucher ที่อยู่ระหว่างการใช้จ่ายกว่า 129 ล้านบาท

โดยการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 8.00 น. โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 1,994.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,028.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 965.4 ล้านบาท

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 1.51 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ขณะนี้มีจำนวนกว่า 75,000 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิคงเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายเพื่อรับ e-Voucher ได้ถึง 30 พ.ย. 64 และใช้จ่ายในส่วน e-Voucher ได้ถึง 31 ธ.ค. 64 สล็อตเครดิตฟรี

By Dali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *